Beløb: 3.300 kr. pr. år
Bankforbindelse
Den Danske Bank
Reg. nr. 4190, Kontonr. 4090 823 361

Senior – årligt kontingent 3.300 kr, fordelt i
2014 med alle 12 måneder 275 kr. Licens 450 kr
2015 med alle 12 måneder 275 kr. Licens 450 kr

Herudover ved deltagelse i IFAF-turnering – spørg Headcoach.

Betaling sker via automatisk PBS-betaling. Indtil man bliver opkrævet automatisk, er spilleren eller dennes forældre selv ansvarlige for at indbetale det månedlige kontingent.

Det er spillerens ansvar at aflevere udfyldt indmeldelsesblanket til kasseren påkasserertowers@gmail.com eller til Headcoach ved træning. Blanketten skal afleveres senest ved udgangen af den måned, træningen påbegyndes.

Spilleren er forpligtet til at betale kontingent og licens for hele den periode, spilleren har deltaget i træningen uanset om der er afleveret indmeldelsesblanket til tiden

Såfremt der ikke betales til tiden, og der ikke er indgået en aftale med kasseren, kan klubben til enhver tid inddrage spillerlicens og udelukke spilleren fra træning, indtil restancer er betalt eller afdragsodning er indgået med kasseren.