Bankforbindelse
Den Danske Bank
Reg. nr. 4190
Kontonr. 4090 823 361

Senior – årligt kontingent 3.300 kr., fordelt på 12 måneder med 275 kr. pr måned. U19 og U16 – årlig kontingent 2.700 kr., fordelt på tre betalinger af 900 kr. (i februar, maj og september).

U12 og U14 – årligt kontingent på 2.400 kr., fordelt på tre betalinger af 8oo kr. (i februar, maj og september).

Herudover ved deltagelse i internationale turneringer – spørg holdets Headcoach.

Betaling sker via automatisk PBS-betaling. Indtil man bliver opkrævet automatisk, er spilleren eller dennes forældre selv ansvarlige for at indbetale det månedlige kontingent. Det er spillerens ansvar at aflevere udfyldt indmeldelsesblanket til kasseren påkasserertowers@gmail.com eller til Headcoach ved træning. Blanketten skal afleveres senest ved udgangen af den måned, træningen påbegyndes.

Spilleren er forpligtet til at betale kontingent og licens for hele den periode, spilleren har deltaget i træningen uanset om der er afleveret indmeldelsesblanket til tiden

Såfremt der ikke betales til tiden, og der ikke er indgået en aftale med kasseren, kan klubben til enhver tid inddrage spillerlicens og udelukke spilleren fra træning, indtil restancer er betalt eller afdragsordning er indgået med kasseren.