Posts

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 1. maj kl. 18.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 1. maj kl. 18.
Vores kasserer Thomas Ullum har grundet øget arbejdspres blevet nødt til at gå af som kasserer og der skal findes en ny. Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Copenhagen Towers tirsdag d. 1. maj kl. 18.
Dagsordenen er:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af ny kasserer
3) Eventuelt
Der er ikke andre beslutningspunkter på dagsordenen end valg af kasserer. Man er dog velkommen til at komme med spørgsmål til bestyrelsen under punktet eventuelt.
Bestyrelsen foreslår Helle Jakobsen som ny kasserer.
Med venlig hilsen

Jakob Munksgaard
Formand

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Årets generalforsamling i Copenhagen Towers afholdes torsdag d. 22. februar kl. 18:00 i Towers’ klubhus.

Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af kontingent og budget
5. Forslag til vedtægtsændringer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af to interne, kritiske revisorer
9. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen og alle kontingentbetalende medlemmer, der ikke er i restance.

Generalforsamlingen forventes at vare en time.