Indkaldelse til generalforsamling 2018

Årets generalforsamling i Copenhagen Towers afholdes torsdag d. 22. februar kl. 18:00 i Towers’ klubhus.

Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af kontingent og budget
5. Forslag til vedtægtsændringer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af to interne, kritiske revisorer
9. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen og alle kontingentbetalende medlemmer, der ikke er i restance.

Generalforsamlingen forventes at vare en time.

Airtox - Sponsor for Copenhagen Towers
Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer