Indkaldelse til generalforsamling 2020

Årets generalforsamling i Towers finder sted torsdag d. 27. februar kl. 18 i klubhuset.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op og få medindflydelse på klubbens udvikling.

Dagsorden til generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent og budget
5. Forslag til vedtægtsændringer
6. Forslag til reglementsændringer
7. Forslag til ændringer af bestyrelsens forretningsorden
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af to interne, kritiske revisorer
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være indsendt til formanden eller næstformanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest torsdag d. 30. januar. Forslag kan sendes til formand Jakob Munksgaard.
Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen og alle betalende medlemmer, der ikke er i kontingent restance.

Airtox - Sponsor for Copenhagen Towers
Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer Towers' fotografer