Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation

Towers’ organisation

Copenhagen Towers er en sportsforening, der fungerer med afsæt i en lang række engagerede menneskers indsats. Vores struktur er klassisk med en formand, en bestyrelse, et forretningsudvalg til daglig drift og en række udvalg til særskilte områder.

Vores bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, medieansvarlig, repræsentant for vores flag football-del og et yderligere bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har også jf. vedtægterne 2 suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Sportschefen, der er ansvarlig for den sportslige og afgørende del af klubbens virke sammen med head coaches, deltager som gæst ved bestyrelsesmøderne. Head coaches og holdledere kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører og indkaldes efter behov.

Udover at varetage foreningens daglige drift udfører bestyrelsen også opgaver med eksempelvis at koordinere frivillige hænder til at afholde hjemmekampe og at indkøbe og sælge fanudstyr.

Udover bestyrelsen er der nedsat to udvalg, der varetager foreningens eksternt rettede aktiviteter:

Medieudvalget

Medie-udvalget

Udarbejder materiale til klubbens interne medier, eksterne PR-arbejde og sociale medier

Sponsorudvalget

Sponsor-udvalget

Opdyrker og varetager kontakt til og aftaler med potentielle og aktuelle sponsorer.

Copenhagen Towers er stolte medlemmer af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) og Dansk Idrætsforbund (DIF).

Dokumenter og reglementer

Hvis du er interesseret i at vide mere om vores vedtægter og reglementer kan du downloade vores PDF’er omkring disse her: