Skolebesøg

Brug amerikansk fodbold til at opnå læringsmål inden for idræt og engelsk. Forløbet kan laves med klassen, klubben eller fritidsordningen og være enten flag football eller tackle football.
Du kan også bruge flag football selv i idrætsundervisning – enten i kombination med eller uden skolebesøg.

Målgruppe
Vi træner fra 4. klasse og opad og også gerne på tværs af årgange – op til 50 elever ad gangen. Der er brug for alle kropstyper og plads til alle på et amerikansk fodboldhold, så vi kan sagtens tage hensyn til forskelle i fitness, tackle-glæde m.v. Inklusionskrav er heller ingen hindring – vi har god erfaring med ADHD, ADD, særligt sensitive o.lign., fordi sporten oftest er i korte sprint med klar struktur, klare forventninger til positioner, instruktion undervejs og rolig, positiv feedback. Kort sagt kan alle være med.

Pris og booking
Skoletjenesten er gratis og foregår på Gentofte Stadions kunstgræsbane K2. Er du lærer, så kan du stille spørgsmål, aftale netop jeres forløb og booke os ved henvendelse til ungdomskonsulenten eller via Skolen-i-virkeligheden.
Er du forældre og vil gerne foreslå et forløb til dit barns klasse, er du velkommen til at henvise til denne side, ligesom du også kan læse om muligheden for at holde fødselsdag med amerikansk fodbold.

Mulige læringsmål
Idræt: Forløbet kan varieres til at leve op til alle læringsmål defineret af Undervisningsministeriet. Amerikansk fodbold har både enkelt elementer, sammesatte elementer og værdi-kulturbærende elementer. Læs mere om vores ungdomsfilosofi her, der bygger på Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds sportslige målsætninger.

Engelsk: Når vores internationale spillere deltager i forløbet, kan forløbet bidrage læringsmål for 1.-7. klasse. Vi har mulighed for at tilføje kulturforståelse om amerikansk fodbolds rolle i børn/unges hverdag i USA ind i forløbet i begrænset omfang.

Indhold
Vi skræddersyr gerne forløbet præcist til jeres behov, så eleverne får mest mulig relevant læring i forhold til jeres andre forløb.
Et eksempel på et tackle-forløb på 3 uger à 2,5 timer om ugen og læringsmål inden for idræt kunne være et progressivt forløb som nedenfor:

 1. Undervisning
 • Tavleundervisning- intro til sporten
 • Gennemgang af sikkerhed og udstyr, hvordan tager man det på og hvorfor?
 • Basal fysisk opvarmning
 • Tackle-træning – fokus på kroppen/hovedets placering
 • Tekniktræning af kaste og gribeøvelser
 • Små spil – tackle-lege
 1. Undervisning
 • Tavle undervisning – opsummering fra sidst, hvad kan vi huske, samt intro til nyt. Opdækning og ruteløb
 • Gennemgang af sikkerhed og udstyr, hvordan tager man det på og hvorfor?
 • Basal fysisk opvarmning
 • Opsummering af kaste og gribeøvelser
 • Intro til ruter – slant, fade og hitch
 • Intro til opdækning samt øvelser med dette
 • Små spil – en mod en (ruter mod opdækning)
 • Field konkurrence (Field goal?)
 1. Undervisning
 • Tavle undervisning – opsummering fra sidst hvad kan vi huske samt intro til nyt. Running back, offensive linje og defensiv linje.
 • Gennemgang af sikkerhed og udstyr, hvordan tager man det på og hvorfor?
 • Basal fysisk opvarmning
 • OL/DL – Forskellen på at blokke og tackle – blokke teknik
 • RB – at løbe med bolden – beskyttelse af bolden samt bevægelses mønstre
 • Små spil – vi sætter flere af tingene sammen og arbejder med at blokke, løbe og tackle
 • “Kamp”, vi vil bruge elementer fra amerikansk fodbold til at få en form for boldspil op at køre som den sidste aktivitet i forløbet. Fokus vil være på de ting, man har arbejdet med de foregående gange.

Trænere
De unge og I vil møde vores ungdomskonsulenter og vores importerede elitespillere fra USA. Ungdomskonsulenterne træner landshold, ungdomshold og Towers elitehold. De er uddannet fra Dansk Amerikansk Fodbold forbund (DAFF) og Dansk Idræts Forbund (DIF). Desuden er de erfarne i fysisk og mental træning, ungdomspædagogik og specialpædagogik fra både Copenhagen Towers og deres civile liv og de 1000 børn, der allerede har prøvet et forløb hos os. Konsulenterne kan sammen med jer skræddersy det forløb, der giver bedst mulighed for at opnå de læringsmål, som I har fastlagt for klassen/gruppen af børn/unge.

Sikkerhed og udstyr
Hvis I vælger flag football, er der er ikke brug for andet udstyr end bælter med flag, som vi medbringer. Til tackle har vi udstyr – hjelme og skulderpuder -, men der vil være minimal kontakt i forløbet. Amerikansk fodbold er en sport, der bærer et gammelt ry for at give skader – og ja, der kommer knubs som i alle andre sportsgrene – men reelt er der ikke flere skader end ved fodbold eller håndbold (vi vil hellere lave en Hawk-tackling med hjelm end at heade til en frostkold Select-bold). Vi har til gengæld sikkerhed som et hovedelement i vores al vores træning.
I et skoleforløb vil der typisk være begrænset en-til-en-kontakt – kun nok til at give appetit på sporten og lære den rette teknik. Hovedvægten er på taktik, fysik og spilleglæde og dér er udstyrets primære formål mere at give en autentisk fornemmelse af at være spiller end at skulle beskytte mod reelle sikkerhedsrisici. Du kan få lidt mere indsigt i udstyr og sikkerhed her.