Indkaldelse til generalforsamling 2020

Årets generalforsamling i Towers finder sted torsdag d. 27. februar kl. 18 i klubhuset. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op og få medindflydelse på klubbens udvikling. Dagsorden til generalforsamlingen er: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og godkendelse heraf 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent og budget 5. […]

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Årets generalforsamling i Copenhagen Towers afholdes torsdag d. 28. februar kl. 18:00 i Towers’ klubhus. Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning og godkendelse heraf Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Fremlæggelse af kontingent og budget Forslag til vedtægtsændringer Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af […]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 1. maj kl. 18.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 1. maj kl. 18. Vores kasserer Thomas Ullum har grundet øget arbejdspres blevet nødt til at gå af som kasserer og der skal findes en ny. Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Copenhagen Towers tirsdag d. 1. maj kl. 18. Dagsordenen er: 1) Valg af dirigent og referent […]

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Årets generalforsamling i Copenhagen Towers afholdes torsdag d. 22. februar kl. 18:00 i Towers’ klubhus. Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning og godkendelse heraf 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse af kontingent og budget 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Behandling af indkomne forslag 7. […]